Firma Q-WIERT jest małym, ale prężnie działającym przedsiębiorstwem, specjalizującym się w wykonywaniu robót inżynieryjnych technologiami bezwykopowymi.

Przewierty horyzontalne są najbardziej zaawansowaną metodą układania podziemnych instalacji. Technologia ta z nazywana poprzez zapożyczenie z języka angielskiego metodą HDD (Horizontal Directional Drilling) ma szereg zalet ale najważniejsza z nich jest jednak rachunek ekonomiczny. Technologię HDD stosujemy między innymi do bezkolizyjnego przekraczania ruchliwych szlaków komunikacyjnych, rzek oraz obszarów chronionych. Metodę tą stosujemy przy budowie rurociągów kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz przepustów kablowych dla energetyki i telekomunikacji.